Kozarstvo je neosporno kroz povijest Istre bio važan izrazito važan čimbenik za opstanak istarskog čovjeka. U posljednjim stoljećima nije imalo bitnu gospodarsku važnost u smislu proizvodnje proizvoda za tržište, ali je bilo neizostavno za opstanak obitelji. Svako je domaćinstvo, naročito siromašno, neizostavno imalo po koju kozu koja je bila izvor mlijeka i mesa za obitelj na prostoru koje su kroz povijest bili obilježeni čestim ratovima, pojavama bolesti i drugim nedaćama. Stoga je jednostavno zbrinjavanje koza u uvjetima neposredne ratne ili druge opasnosti, te skromne potrebe za hranom i držanjem bila za kozu nedohvatna prednost. Osim toga, zbog visoke plodnosti uništena populacija bi se brzo revitalizirala u mirnodopskim uvjetima.

U 19. i naročito u 20. stoljeću koze su (zbog agrarne prenaseljenosti) bile optužene da uzrokuju velike štete šumskim zajednicama. Sa zabranama i ograničavanjima držanja koza započela je još Mletačka Republika. Austro Ugarska donosi 1883. dekret za načelnu zabranu držanja koza u Istri. Za držanje svakog pojedinog grla bilo je potrebno ishoditi posebnu dozvolu vlasti.

Kraljevina Italija nije striktno zabranjivala držanje koza u Istri tijekom vremena svog vladanja Istrom. To je rezultiralo značajnim povećanjem populacije koza u Istri. Jugoslavija 1947. i 1954.  godine donosi Zakon o zabrani uzgoja koza što je dovelo do poprilične marginalizacije kozarstva i izostanka bilo kakva uzgojno selekcijskog rada.

Zbog takva odnosa vlasti prema kozu kroz desetljeća je vladalo mišljenje da je izvorna pasmina istarska koza izumrla. Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske 2011. godine smješta istarsku kozu u izumrle i nedovoljno poznate pasmine.

Projektom APRO (Prekogranična inicijativa za zaštitu i revitalizaciju biološke raznolikosti okoliša korištenjem autohtonih pasmina, IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013, vodeći partner: AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre) utvrđeno je postojanje istarske koze, te je definirana njezina vanjština, kao i njezina genetska struktura. Želite li se dublje upoznati s istarskom kozom na raspolaganju vam je Studija o rekonstrukciji i revitalizaciji tradicijskog uzgoja koza na projektnom području kao rezultat ovog javnog projekta koju možete preuzeti u nastavku.

Dokumenti za preuzimanje