Računalni program COGRI-a Centra za očuvanje genetskih resursa Istre, jedinstven je program koji u svom sadržaju objedinjuje uzgojne podatke životinja autohtonih pasmina Istre te ujedno sprema podatke o genetskom materijalu (tkiva, spolne stanice, embrije, žive životinje) u banku gena.

Upisani podaci zasebno se iščitavaju svaki na svojoj platformi. Tako se uzgojno vrijedni podaci, pedigre i kvalitativne osobine pojedine životinje iščitavaju u URIPI-u Uzgojnom registru izvornih pasmina Istre, dok se genetski vrijedan materijal iščitava u IBAG-u Istarskoj banci animalnih gena.

Ovakvim cjelokupnim sadržajem upravljaju stručnjaci AZRRI-a, a svi potrebni statistički podaci lako se i u vrlo kratko vrijeme osiguravaju korisnicima i zainteresiranim partnerima.

Ova platforma jednistvena  je u EU, a realizirana je od strane Istarske tvrtke uz pomoć stručnjaka iz AZRRI-a i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dokumenti