Centar za očuvanje genetskih resursa Istre jedinstvena je platforma koja u svojoj strukturi objedinjuje sve relevantne genetske i uzgojne podatke o istarskim izvornim pasminama, istarskom govedu, istarskom magarcu, istarskoj ovci i istarskoj kozi. 

Glavne sastavnice COGRI-a Centra za očuvanje genetskih resursa Istre su: IBAG - Istarska banka animalnih gena i URIPI - Uzgojni registar izvornih pasmina Istre

Ove dvije baze svaka za sebe funkcionalne ali istovremeno međusobno umrežene, podloga su za kvalitetno vođenje programa zaštite istarskih autohtonih pasmina, osnova su za planiranje i kreiranje gospodarskih programa valorizacije izvornih pasmina te temelj za daljnju edukaciju i istraživanja.