Glava istarskog magarca

 

Današnje pasmine magaraca potječu od predaka s područja sjeveroistočne Afrike gdje je prije šest tisuća godina započelo udomaćivanje. Odande se vjerojatno širenjem Rimskog carstva šire i u naša područja.

Znanost počinje pasminu Istarski magarac istraživati krajem 20. stoljeća. Pasmina je puno starija, ali se tek krajem 20.stoljeća prvi put provela sustavna inventarizacija većine pasmina magaraca. Međutim, sasvim opravdano možemo smatrati da magarci u Istru dolaze s Rimskim Carstvom. Naime migracijska ruta kreće od sjevera Afrike preko Apeninskog poluotoka do Istre. Pretpostavlja se da je istarski magarac jedna od starih europskih pasmina magaraca.

Obzirom na veličinu okvira istarski magarac je većeg okvira od druge dvije hrvatske izvorne pasmine i sardinijskog magarca, a nižeg okvira u odnosu na npr. Andaluzijskog magarca ili Martina Franca iz Apulije.

Tablica 1. Tjelesne izmjere populacije istarskog magarca (u cm; Ivanković i sur., 2000.)

Odlika Odlika
Visina grebena 124,07 Širina prsa 29,85
Visina križa 128,29 Dužina sapi 41,01
Obujam prsa 144,01 Dužina sapi 41,45
Dužina trupa 131,30 Obujam cjevanice 16,30
Dubina prsa 54,79 Dužina uha 30,83

Mišićavost istarskog magarca treba biti umjereno izražena, u mjeri koja osigurava učinkovitost životinje u radu odnosno u uporabnim programima u koje se kani uključivati. Nije poželjna loša izraženost mišićavosti kao ni prejako izražena mišićavost. 

Tjelesne mjere istarskog magarca. Visina u grebenu (mjereno vrpcom) istarskog magarca iznosi od 135 do 140 cm (pastusi), odnosno od 125 do 135 cm (magarice). Visina u križima za 2 do 3% nadmašuje visinu u grebenu. Dužina trupa iznosi od 135 do 140 cm (pastusi), odnosno od 130 do 135 cm (magarice). Obujam prsa iznosi od 135 do 145 cm (pastusi) te od 130 do 140 cm (magarice). Obujam cjevanice iznosi od 17 do 19 cm (pastusi) te od 15 do 17 cm (magarice).

 

Istarski magarac sive boje

 

Boja dlačnog pokrivača istarskog magarca je prvenstveno crna (zastupljenost na 80 do 90% populacije) te rjeđe smeđa do siva (zastupljenost na 10 do 20% populacije). Trbuh i unutarnja strana stegana je sivobijele do bijele boje, prosijed trbuh je dozvoljen, dok nisu dozvoljene varijante s tamno pigmentiranom dlakom na trbuhu. Sve ostale boje dlačnog pokrivača (uključujući i šarce) nisu dozvoljene u uzgoju. Jeguljasta pruga duž leđa, ''križ'' i ''zebrice'' na nogama su uočljive na jedinkama sive boje, dok na crnim jedinkama gotovo ili uopće nisu uočljivi. Koža je tamno pigmentirana. Na glavi dolaze do izražaja ''očale'' svijetle (bijele) boje, dok bijele oznake na glavi (cvijet, lisa i sl.) nisu dozvoljene. Nozdrve su tamno pigmentirane, dočim je područje gubice svjetlije pigmentirano. Griva je tamna, izražajna i dominatno stršeća, te rijetko pada na stranu. Bijele oznake na nogama (putaste, čarapaste i druge oznake) nisu dozvoljene. 

Glava istarskog magarca je umjereno velika, suha, markantna, ravnog do blago konveksnog profila. Uši su duge, uglavnom s tamnim dlakama na rubu uha te svijetlim dlakama u unutrašnjosti uha, no katkada tamni obrub i svijetle dlake u unutrašnjosti uha nisu uočljive. Obrub oko očiju (očale) je bijel i izražen. Oči su izražajne i živahne. Distalni lični dio glave je sivo bijele boje (tamne gubice nisu dopuštene u uzgoju), a područje nozdrva i brade tamno je pigmentirano. Vrat je umjerene dužine, širine i mišićavosti. Spoj vrata s trupom je na umjerenoj visini. Spolni dimorfizam u građi glave je izražen. 

 

Istarski magarac crne boje tijela

 

Građa trupa je umjereno kvadratična (dužina trupa naspram visine u grebenu iznosi od 1,02 do 1,07). Pastusi su nešto izraženijeg kvadratičnog formata, dok su magarice neznatno više pravokutnog formata. Građa trupa ističe sklad građe jedinki. Greben je umjerene dužine i izraženosti. Leđa su umjerene dužine, a leđna linija je ravna do blago ulegnuta, posebice kod starijih životinja. Nadgrađenost križnog dijela naspram grebena je umjereno izražena (1 do 3%). Sapi su umjereno obrasle mišićjem, umjerene dužine i širine. Zdjelica je nešto duža, blago nagnuta prema stražnjem dijelu i umjerene širine. Dužina zdjelice je od 32 do 36% visine grebena, dok širina zdjelice iznosi od 31 do 35% visine grebena. Rep je nešto niže nasađen sa čupom dugih dlaka na završetku. Prsa su umjerene dubine i širine, dostatno prostrana. Dubina prsa iznosi od 40 do 48% visine grebena, širina prsa od 22 do 27% visine grebena, a obujam prsa od 112 do 120% visine grebena. Trbuh je pravilno razvijen, blago obješen kod starijih životinja. 

 

Istarski magarac sive boje tijela

 

Noge su snažne s umjereno jakom koštanom osnovom. Položaj nogu promatran s prednje, stražnje i bočne strane treba biti korektan. Prednje noge trebaju biti pravilno postavljenje gledano s prednje i bočne strane, lopatica je blago koso položena i dobro priljubljena uz grudni koš. Stražnje noge imaju specifičan umjereno sabljasti stav. Zglobovi su suhi, izražajni i jasni. Kopito je umjerene veličine, tvrdo i korektno postavljeno.

Tablica 2. Tablični prikaz uzgojnih ciljeva Uzgojnog programa istarskog magarca

  Poželjno Prihvatljivo Nepoželjno
Pasminski tip u tipu manje manjkavosti  nije u tipu
Mišićavost umjerena neznatno slabije / jače izražena loše izražena, prenaglašena
Boja      
Boja tijela Crna, bez bijelih oznaka na glavi i nogama smeđa do siva, bez bijelih oznaka na glavi i nogama sve ostale varijante boje, bijele oznake na glavi i nogama
Jednobojnost jednobojan jednobojan više boja (šarac)
Pigment kože tamno pigmentirana pigmentirana nije pigmentirana
Križ i zebrice nisu uočljive uočljive jako uočljive
Očale izražajne svijetle boje manje izražene nisu izražene
Gubica svijetle boje svijetle boje tamne boje
Nozdrve tamno pigmentirane blago pigmentirane nepigmentirane
Griva tamna, snažna, stršeća smeđa do siva, snažna, stršeća svijetla, pada na stranu
Trbuh svijetle boje umjereno svijetle boje (prosijed) crne ili tamne boje, iste boje kao i trup
Tjelesne mjere (mjereno vrpcom)
Visina u grebenu      
magarac 135 do 140 cm min 125 cm i maks 145 cm <125 cm ili > 145 cm
magarica 125 do 135 cm min 120 i maks 140 cm <120 cm ili > 140 cm
Dužina trupa      
magarac 135 do 140 cm min 130 cm i maks 145 cm <130 cm ili > 145 cm
magarica 130 do 135 cm min 125 cm i maks 140 cm <125 cm ili > 140 cm
Obujam prsa      
magarac 135 do 145 cm min 130 i maks 150 cm <130 cm ili > 150 cm
magarica 130 do 140 cm min 125 i maks 145 cm <125 cm ili > 145 cm
Obujam cjevanice      
magarac 17 do 19 cm min 16 cm i maks 20 cm <16 cm ili > 20 cm
magarica 15 do 17 cm min 14 cm i maks 18 cm <14 cm ili > 18 cm
Glava      
Veličina umjereno velika, suha umjereno velika velika, gruba, mesnata
Profil ravan do blago konveksan konveksan ulegnut, izraženo konveksan
Uši duge umjereno duge, kraće jako kratke ili jako duge
Oči velike, izražajne, živahne slabije izražajne, živahne male, neizražajne
Nozdrve pokretljive, široke umjereno pokretljive i široke slabo pokretljive
Vrat umjereno dug i mišićav kraći i manje mišićav dug ili kratak, slabo ili jako mišićav
Spolni dimorfizam izražen slabije izražen neizražen
Noge      
Građa nogu dobra građa koštane osnove lošija građa koštane osnove nepovoljna građa koštane osnove
Stav pred. nogu korektan stav manje nepravilnosti u stavu nepravilan stav
Stav straž. nogu korektan stav manje nepravilnosti u stavu nepravilan stav
Građa zglobova suhi izraženi zglobovi umjereno suhi zglobovi zadebljali neizraženi zglobovi
Građa kopita tvrdo kopito umjerene veličine manje nepravilnosti kopita nepravilna građa kopita
Kretnje - korak      
Simetrija simetričan manji nedostatci simetrije izraženo nesimetričan
Elastičnost elastičan manji nedostatci elastičnosti izraženo neelastičan
Impulzivnost impulzivan manji nedostatci impulzivnosti izraženo neimpulzivan
Izdašnost izdašan manji nedostatci izdašnosti izraženo skraćen
Interijer      
Dobroćudnost dobroćudan dobroćudan zloćudan
Temperament umjereno temperamentan flegmatičan izraženo flegmatičan
Ustrajnost ustrajan u radu umjereno ustrajan u radu nije ustrajan u radu

Kretnje istarskog magarca su snažne i pravilne, korak je korektan, uravnotežen i umjereno izdašan. Istarski magarac je radna životinja, pogodna za nošenje i vuču tereta radi čega je u uzgojnom smislu stavljen naglasak na ispravnost i impulzivnost koraka.

Interijer istarskog magarca čini ga pogodnim za uporabu u radu, rekreaciji i drugim vidovima uključivanja u aktivnosti ruralne sredine. Mirnog je temperamenta, blago flegmatičan, prilagodljiv na novo okruženje i nove poslove. Lako uči, no traži stalnu izobrazbu odnosno trening. Radi pogodnog interijera iskoristiv je u brojnim gospodarskim aktivnostima ruralnih sredina (poljodjelski poslovi, rekreacija, turizam, asinoterapija, proizvodnja mlijeka, hobi životinja i drugo).

Magarci su označeni i identificirani UELN-om. UELN je jedinstveni 15-znamenkasti slovono brojčani kod koji sadrži podatke o pojedinačnom kopitaru u bazi podataka i o zemlji u kojoj je taj podatak prvi put zabilježen.

Detaljnije o istarskom magarcu pročitajte u Uzgojnom programu istarskog magarca .