Adresa

Gortanov brijeg bb,
52000 Pazin
Hrvatska

Kontakt

Tel: +385 (0)52 351 591

E-mail

Centar za očuvanje genetskih resursa Istre
cogri@azrri.hr

Katja Santro
katja.santro@azrri.hr

Edmondo Šuran
edmondo.suran@azrri.hr

Gordan Šubara
gsubara@azrri.hr