Cilj rada Istarske banke animalnih gena

Cilj IBAG-a je istražiti, prikupiti, pripremiti, pohraniti te modelima „in vitro“ (sperma, jajne stanice, embriji, tkivne stanice) i „in vivo“ (žive životinje) očuvati animalne genetske resurse Istre. IBAG u svojoj bazi pohranjuje i genetski materijal u obliku izolirane DNK.   

Cilj rada uzgojnog Registra izvornih pasmina Istre

Uloga URIPI-a je prikupljanje, pripremanje, evidencija podataka o lokalnim pasminama s područja Istre, evidencija podataka o vlasniku (posjedniku) i lokaciji, te pedigre podataka o pojedinoj životinji. Uzgojni registar sadrži fenotipske podatke jedinki s ciljem procjene uzgojnih vrijednosti, provedbe selekcije i shema sparivanja, procjene genetskog napretka te u konačnici u kontroli provedbe uzgojnih programa.