Očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja poduprto je znanstvenim istraživanjima kojima se nastoje iznaći najbolji modeli očuvanja autohtonih pasmina u izvornom okruženju (in vivo - in situ) te u bankama gena (in vivo/in vitro - ex situ) u kojima ih se nastoji skloniti od potencijalnih rizika i ugroza.

Istraživački rad nastoji naći najbolje modele sparivanja kojima bi se smanjio uzgoj u srodstvu na prihvatljivu mjeru, pri čemu se koriste podatci u rodovnicima ili molekularno genetski markeri (mikrosateliti, SNP biljezi, mitohondrijska DNA i drugi korisni alati). Znanstvena istraživanja  integrirana su u programe afirmacije i tržišnog pozicioniranja autohtonih pasmina i njihovih proizvoda (analiza nutritivne vrijednosti, senzornih karakteristika, preradbenih odlika i drugog). Znanstvena istraživanja stalna su potpora razvoja protokola prikupljanja, pohrane, čuvanja i reaktivacije genetskog materijala iz banki gena. Naime, kontinuirano i temeljem znanstvenih spoznaja razvijaju se protokoli unutar "Banki gena". 

Znanstveni rad potpora je programima očuvanja autohtonih pasmina u svim segmentima, od karakterizacije pasmine i izrade pasminskih standarda, preko uzgojnih i gospodarskih programa, pa sve do prikupljanja i pohrane u banku gena različitog tkivnog i spolnog staničja, embrija ili DNA zapisa. Znanost i očuvanje genetskih resursa se podupiru i trebaju se kontinuirano međusobno prožimati.